Atgal į sąrašą

LT2: MOKYMŲ KURSAS “VARTOTOJŲ KONSULTAVIMAS”

2016-11-24

2016 m. lapkričio 24-25 d., VILNIUS - Lietuva

Programa “Consumer Champion” yra 2002-2012 m. vykdyto projekto TRACE tęsinys.

“Consumer Champion” – tai unikali gebėjimų ugdymo programa, finansuojama ES institucijų, skirta didinti informuotumą apie vartotojų teises visoje Europoje. Programą įgyvendina BEUC. Pagrindinis programos tikslas – tobulinti vartotojų teisių specialistų gebėjimus ir didinti jų veiklos efektyvumą, siekiant kuo geriau atitikti vartotojų poreikius. Programa apima tokias priemones: mokymus (tiesioginius ir mokymus internetu); bendradarbiavimo tinklų kūrimo galimybes (per interaktyvią platformą internete arba tiesiogiai, dalyvaujant programos renginiuose) bei informacinius išteklius (naujausia ES vartotojų informacija, internetiniai dienoraščiai, renginiai ir pan.)

 apie ką ši programa?

Bendrasis programos tikslas - stiprinti vartotojų organizacijų ir kitų vartotojų srities subjektų gebėjimus efektyviai vykdyti savo veiklą, skatinti įvairių organizacijų atstovus dalintis patirtimi. Išskirtinis dėmesys teikiamas vartotojų organizacijoms, veikiančioms ES valstybėse narėse, EEE šalyse ir valstybėse - kandidatėse, kuriose vartotojų teisių organizacijos neturi pakankamos įtakos ar nėra gerai išvystytos.

Programa suskirstyta į 5 pagrindines sritis, papildančias viena kitą: bendradarbiavimo platformos internete, el. mokymo kursai, tiesioginiai mokymo kursai (auditorijoje), vietiniai mokymai ir ekspertų mokymo kursai.

kam skirta programa?

Programa skirta vartotojų organizacijoms, taip pat kitiems subjektams, veikiantiems vartotojų teisių srityje ir/arba siekiantiems panašių tikslų, tokioms kaip: Europos vartotojų centrai, vietinės, nacionalinės arba Europos lygmens institucijos, įsteigtos valstybėse narėse, EEE šalyse arba valstybėse - kandidatėse. Lyginant su ankstesne programa, auditorija gerokai platesnė ir tai turi užtikrinti ne tik didesnę aprėptį, bet ir geresnę informacijos sklaidą.

Mokymų tikslas

Mokymų tikslas - padidinti vartotojų teisių specialistų darbo efektyvumą, suteikiant jiems tikslinės informacijos bei esminių komunikacijos įgūdžių, kurie yra labai svarbūs nagrinėjant vartotojų skundus.

Dalyviai turės galimybę suvokti konsultavimo proceso struktūrą - tai padės konsultuojant vartotojus elgtis profesionaliai, maksimaliai patenkinti vartotojų, kurie kreipėsi konsultacijos, poreikius.