Apie aljansą


dr. Eglė Kybartienė

Vartotojų aljanso prezidentė

El. paštas: e.kybartiene@lvoa.lt

Vartotojų aljansas – tai 2012 m. septynių organizacijų įkurtas, o dabar jau dešimtį nevyriausybinių vartotojų organizacijų buriantis susivienijimas, į kurį įeina Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija, Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Draudėjų asociacija, Finansų ir kreditų valdymo asociacija, Lietuvos bankų klientų asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, Vartotojų teisių gynimo centras ir Vartotojų teisių institutas. Aljanso prezidente išrinkta dr. Eglė Kybartienė, buv. Nacionalinės finansinių paslaugų vartotojų asociacijos direktorė bei ilgametė Europos vartotojų konsultacinės grupės (ECCG) narė.

Pagrindinis Aljanso tikslas – nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti Lietuvos vartotojų ir vartotojų asociacijų interesams valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje.

Siekiant įgyvendinti aukščiau minėtą tikslą Aljansas veikia šiose pagrindinėse srityse:

  • Dalyvauja rengiant ir derinant teisės aktus, susijusius su vartotojų teisių apsauga ir teikia pasiūlymus, kaip vartotojų teisių apsaugos sistema galėtų būti patobulinta. Aljanso nariai dalyvauja įvairiose darbo grupėse, sukurtose vyriausybinių institucijų, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Vartotojų teisių apsaugos taryboje (kolegiali patariamoji institucija, įsteigta prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos), Lietuvos banke, Energetikos ministerijoje ir kt., kur  aptaria svarbius vartotojų teisių apsaugos klausimus;
  • Bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis, verslo asociacijomis ir universitetais;
  • Siekia sukurti alternatyvaus ginčų nagrinėjimo struktūrą bei dalyvauti ES alternatyvaus ginčų sprendimo asociacijos veikloje;
  • Aljanso nariai aktyviai atlieka tyrimus, rengia mokymus ir organizuoja konferencijas bei seminarus;
  • Atstovauja Aljanso narių bei Lietuvos vartotojų interesams valstybės valdžios institucijose, teismuose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat tarptautinėse organizacijose ir kitose institucijose;
  • Aljanso nariai atstovauja vartotojų interesams ES institucijose: pavyzdžiui, Europos vartotojų konsultacinėje grupėje, Mokėjimo sistemų rinkos ekspertų grupėje, kitose prie ES institucijų veikiančiose grupėse;
  • Skleidžia informaciją apie vartotojų asociacijų veiklą tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu;
  • Aljansas atstovauja Lietuvai Europos vartotojų organizacijoje (BEUC).

Vartotojų aljanso identifikacinis numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90.

Čia galite susipažinti su naujausia Aljanso metine veiklos ataskaita >>